kê khai thuế vãng lai theo thông tu 80 trên HTKK

Misa : ko phải nộp bảng kê thì trên misa sẽ bị lệch số thuế vãng lai giữa sổ sách kế toán và bảng kê khai thuế
 
Top