Hướng dẫn thiết lập in trên máy in của POS SUMI

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Anh/chị đăng nhập vào app Cukcuk/Tiện ích/Thiết lập máy in

upload_2020-7-17_14-22-18.pngBật in hóa đơn\biên bản bàn giao ca

upload_2020-7-17_14-25-9.png


Bám vào hình kính lúp ở phần thiết lập máy in BluetoothPrinter Thiết bị sẽ tự tìm kiếm IP

upload_2020-7-17_14-26-19.png


upload_2020-7-17_14-27-49.png


upload_2020-7-17_14-28-20.png


Sau đó Anh/chị lưu thiết lập và thực hiện In thử nhé
 
Top