Hướng dẫn thiết lập giờ tính doanh thu ngày trên báo cáo

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thông thường doanh thu nhà hàng sẽ tính từ 0h đến 23h59 tuy nhiên một số trường hợp nhà hàng mở cửa quá nửa đêm thì có thể thiết lập vào phần mềm lại giờ tính doanh thu ngày
Ví dụ nhà quán karaoke có thể thiết lập giờ tính từ 8h00 sáng ngày hôm nay đến 7h59 sáng ngày hôm sau
Như vậy để thiết lập được anh chị thực hiện như sau


Bước 1: Truy cập vào web quản lý cukcuk với quyền quản trị hệ thống
Bước 2: Vào thiết lập hệ thống/Thiết lập chung
1664520032502.png


Bước 3: Vào tab Mua hàng/Bán hàng tìm tới phần Bán hàng/bấm sửa và chọn lại thời gian từ 8h00 đến 7h59/Bấm Cất
1664520061134.png

Khi đó vào Báo cáo/Bán hàng xem doanh thu thì phần mềm sẽ tổng hợp theo giờ thiết lập
1664520109175.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top