Hướng dẫn tắt tường lửa và Cách thiết lập tường lửa window để mở kết nối SQL

Trường hợp 1: Hướng dẫn cách tắt tường lửa trên máy tính
  • Đối với Win XP
Nhấn chuột phải vào biểu tượng 2 máy tính và làm như hình sau:

upload_2017-12-11_16-43-56.png


  • Đối với Win 7, win 8
1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng máy tính và làm như hình sau:

upload_2017-12-11_16-43-56.png

2. Tích vào Turn Windows Firewall on or off
upload_2017-12-11_16-43-56.png

3.Chuyển tất cả sang Turn off như hình bên dưới:
upload_2017-12-11_16-43-56.png


Trường hợp 2: Cách thiết lập tường lửa window để mở kết nối SQL (Dùng trong trường hợp khách hàng không muốn off tường lửa của window)

Đối với Windows 7, thực hiện theo các bước hướng dẫn phía dưới:
1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng mạng máy tính rồi chọn: Open Network and Sharing Center

upload_2017-12-12_9-59-31.png

2. Chọn window Firewall:

upload_2017-12-12_9-59-31.png


3. Chọn Allow a program or feature through Windows Firewall
upload_2017-12-12_9-59-32.png

 
Sửa lần cuối:
4. Chọn Allow ping và tích hiển thị cả 3 cột như hình dưới và tích vào Allow Another Program.
upload_2017-12-12_10-18-22.png

Tiếp theo hiển thị ra phần: add a program thì tích chọn: Browse
upload_2017-12-12_10-18-22.png
5. Tiếp theo nhấn Windows + R để vào Run rồi gõ: services.msc, nhấn OK.

upload_2017-12-12_10-18-22.png
6. Tìm đến Services SQL server và SQL server browser như hình dưới:
upload_2017-12-12_10-18-22.png


7. Lần lượt chọn Services SQL server và SQL server browser và nhấn chuột phải Chọn Properties:
upload_2017-12-12_10-18-22.png


8. Tại tab General, copy đường dẫn file exe ( trong dấu ")
upload_2017-12-12_10-18-22.png


9. Quay lại chỗ Browser ( ở bước 4) rồi Paste đường dẫn vào:

upload_2017-12-12_10-18-22.png

Sau đó nhấn : add
upload_2017-12-12_10-18-22.png


10. Tại phần: Allow a program or feature through Windows Firewall chọn SQL server windows NT, tích vào cả 3 ô như hình phía dưới:
upload_2017-12-12_10-18-22.png

11. Tiếp tục làm với dòng SQL Server Browser, chọn Properties
upload_2017-12-12_10-18-22.png
 
12. Tại tab General, copy đường dẫn file exe ( trong dấu ")
upload_2017-12-12_10-18-49.png

13. Chọn Allow a program or feature through Windows Firewall, Chọn Allow ping và tích hiển thị cả 3 cột như hình dưới và tích vào Allow Another Program.
upload_2017-12-12_10-18-49.png

14. Tiếp theo hiển thị ra phần: add a program thì tích chọn: Browse thì copy đường dẫn đã chọn ở bước 12 vào.
upload_2017-12-12_10-18-49.png

Tiếp theo nhấn Add:
upload_2017-12-12_10-18-49.png


15.Tại SQL Browser services EXE thì tích chọn vào cả 3 ô:
upload_2017-12-12_10-18-50.png

Vậy là đã mở tường lửa xong cho SQL, bạn không cần off tường lửa nữa
 
Top