Hướng dẫn sửa/hủy hóa đơn đã lập

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Tình huống: Anh/chị thực hiện lập hóa đơn bán hàng nhưng bị sai thông tin hoặc lập cần nên cần chỉnh sửa thông tin, hủy hóa đơn sai để số liệu hiển thị lên báo cáo đúng đắn

Giải pháp:

Trường hợp 1:
Đang trong ca làm việc, Anh/chị vui lòng vào Dấu 3 gạch/Danh sách hóa đơn/Tìm đến Hóa đơn sai/tích đúp chuột và nhấn vào Sửa hóa đơn/hủy hóa đơn tùy theo yêu cầu của Anh/chị.

upload_2018-8-24_15-49-45.png


upload_2018-8-24_16-19-11.png


Lưu ý: Đối với Hóa đơn bập bù thì quyền thu ngân không được phép sửa/hủy vì thế Anh/chị đăng nhập lại bằng tài khoản quản lý để thực hiện sửa/hủy nhé.

Trường hợp 2: Đã đóng ca làm việc

Anh/chị đăng nhập tài khoản quản lý vào tên miền của cửa hàng trên Web, Sau đó vào phần thiết lập/hủy hóa đơn/ nhập số hóa đơn cần hủy/Nhấn tìm kiếm và hủy hóa đơn

upload_2018-8-24_16-38-10.png


upload_2018-8-24_16-39-39.png
 

Đính kèm

Top