Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kết nối máy trạm và máy chủ trên MISA SME.NET 2017

Biểu hiện: Khi kết nối thông báo:
upload_2017-12-11_15-58-23.png


Khi nhập tài khoản sa và mật khẩu thì báo lỗi: Thông tin đăng nhập không đúng.

Giải pháp 1: Kiểm tra kết nối mạng
 • Trên máy trạm: Vào Start\Run gõ cmd\enter
upload_2017-12-11_15-58-2.png

 • Kiểm tra IP trên máy trạm bằng lệnh: ipconfig
upload_2017-12-11_15-58-2.png

 • Kiểm tra kết nối mạng giữa máy trạm và máy chủ bằng câu lệnh: ping TEN_MAY_CHU

upload_2017-12-11_15-58-2.png


 • Nếu kết quả trả về time out hoặc không giống như trên -> kết nối mạng bị lỗi, yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin kiểm tra lại kết nối mạng


 • Nếu ping trả về IPv6 (VD: fe80::a092:e6e5:8285:6d30%11) thì vào máy chủ và bỏ IPv6 đi rồi ping lại từ máy trạm:
upload_2017-12-11_15-58-2.png·
Nếu kết quả trả về không đúng IP máy chủ -> Đổi DNS Server ở máy trạm về 8.8.8.8 rồi ping lại xem có được không:

upload_2017-12-11_15-59-14.png


upload_2017-12-11_16-0-33.png


upload_2017-12-11_16-0-45.png


 • Tích vào TCP/IPv4 rồi nhấn Properties:
upload_2017-12-11_16-0-55.png

upload_2017-12-11_16-1-26.png • Nếu ping OK -> thì thay thế tên máy chủ bằng địa chỉ IP máy chủ rồi kết nối từ phần mềm xem có được không?


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
upload_2017-12-11_16-8-8.png

Trường hợp đặc biệt:


 • Sau khi bỏ IPv6 ở máy chủ đi thì máy trạm không ping được tới máy chủ nữa -> Mạng đang dùng IPv6 khi đó ở máy trạm muốn kết nối được tới máy chủ thì phải dùng IPv6 của máy chủ:
upload_2017-12-11_16-8-33.png

 • Để copy IPv6 từ cmd làm như sau:
upload_2017-12-11_16-8-33.png

 • Sau đó paste thay thế tên máy chủ bằng IPv6:
upload_2017-12-11_16-8-33.png

Giải pháp 2:


  • Kiểm tra tường lửa máy chủ đã tắt chưa?

  Hướng dẫn kiểm tra tường lửa vui lòng xem link sau http://help.misasme2017.misa.vn/html_36020400.htm
  • Kiểm tra SQL Browser máy chủ đã Start chưa?
  Vào Start -> All Programs -> SQL Server configuration manager
upload_2017-12-11_16-8-33.png

Kiểm tra dòng SQL Server Browser đã start chưa?

upload_2017-12-11_16-8-33.png

 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Nếu đang stop thì thử Start lên:

upload_2017-12-11_16-14-22.png
Nếu đang bị Disable thì chuột phải vào dòng SQL Browser chọn Properties ->
upload_2017-12-11_16-14-22.png

Sang tab Service:
upload_2017-12-11_16-14-22.png

-> dòng Start Mode chuyển sang Automatic rồi start lại SQL Browser
upload_2017-12-11_16-14-22.png· Giao thức TCP/IP trên SQL đã enable chưa bằng cách:


Vào Start -> All Programs -> SQL Server configuration manager

Phía bên trái mở dòng thứ 2 (SQL Server 2005 Network Configutaion) -> Chọn dòng Protocols for MISASME2015. Phía màn hình bên phải xem dòng TCP/IP đã enable chưa?


Nếu đang bị disable thì chuyển sang enable (Lưu ý: Không được enable dòng VIA) -> Sau đó Restart lại SQL Server.

· Nếu làm các cách trên vẫn chưa kết nối được thì làm cách sau:
Vào Start -> All Programs -> SQL Server configuration manager ->Chọn Protocols for MISASME2015
upload_2017-12-11_16-14-22.png


§ Bên phải chọn vào TCP/IP -> Chuột phải chọn Properties, sang tab IP Addresses kéo xuống dưới cùng

§ Tích vào dòng TCP Port gõ vào 1433 rồi OK
upload_2017-12-11_16-14-22.png- Sau đó restart lại SQL Server


- Thử kết nối lại từ máy trạm (Ô tên máy chủ SQL chỉ gõ tên máy chủ, không có \MISASME2015):
upload_2017-12-11_16-14-22.png

Giải pháp 3: Thử cài SQL Studio trên máy trạm và kết nối thử tới máy chủ như hình:
upload_2017-12-11_16-14-22.png

(pass: abcABC123)


Nếu kết nối thành công mà phần mềm không vào được thì lỗi do dotnet 4.0 ở máy trạm

-> Cài lại dotnet 4.0 cho máy trạm


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

luonghanh2010

New Member
em đang dùng thử phần mềm misa2019. Mỗi khi mất mạng e vào được phần mềm. Khi tích vào phần mềm thường báo lỗi không kết nối được với máy chủ. Máy tính của e mạng internet thường không ổn định. Em muốn dùng phần mềm lúc offline tức cả khi không có mạng. Mong a chị trợ giúp hoặc cài lại cho e được không ạ
utraview của e
ID: 28.086.745
PASWORD:3755
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
em đang dùng thử phần mềm misa2019. Mỗi khi mất mạng e vào được phần mềm. Khi tích vào phần mềm thường báo lỗi không kết nối được với máy chủ. Máy tính của e mạng internet thường không ổn định. Em muốn dùng phần mềm lúc offline tức cả khi không có mạng. Mong a chị trợ giúp hoặc cài lại cho e được không ạ
utraview của e
ID: 28.086.745
PASWORD:3755
Thưa anh./chị
Muốn máy tính mình là máy chủ làm việc và không dựa vào máy chủ để kết nối đơn vị mình làm theo HD:
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Chào Quý khách,
Máy của Quý khách là máy trạm hay máy chủ ạ?
- Nếu là máy trạm, Quý khách xem hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối trạm chủ tại đây để khắc phục.
- Nếu là máy chủ, Quý khách xem hướng dẫn khắc phục lỗi máy chủ SQL tại đây nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top