Hướng dẫn khắc phục khi kết nối offline máy chủ không hoạt động

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Tình trạng: Anh/chị đăng nhập cukcuk dưới chế độ Offline theo hướng dẫn tại đây thì xảy ra lỗi như ảnh.

upload_2018-8-16_9-55-15.png


Nguyên nhân: Do service máy chủ chưa chạy mặc dù Anh/chị đã đăng nhập Cukcuk server

Khắc phuc: Anh/chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn

Bước 1: Anh/chị cần kiểm tra xem Cukcuk server được cài đặt ở ổ đĩa nào trên máy tính bằng cách.

Đặt chuột lên biểu tượng App Cukcuk server/tích chuột phải chọn Open file location để mở lên cửa sổ như ảnh và xem nơi chứa bộ cài, ví dụ như ảnh dưới được cài trên ổ C
upload_2018-8-16_10-8-52.png


upload_2018-8-16_10-9-37.png
Sau khi xác định được App cukcuk server cài đặt ở ổ đĩa nào Anh/chị thực hiện Bước 2

Bước 2:

- Nếu cài ở ổ C Anh/chị tải file tại đây về máy/tích chuột phải chọn Run as Administrator
- Nếu cài ở ổ D Anh/chị tải file tại đây về máy/tích chuột phải chọn Run as Administrator
upload_2018-8-16_10-15-35.png


Bước 3: Anh/chị thực hiện khởi động lại máy tính.

Nếu vẫn chưa được Anh/chị thực hiện cài lại Cukcuk server và thực hiện theo 3 bước hướng dẫn nhé.
 
Top