Hóa đơn xuất thiếu đơn vị tính

KEVN

New Member
Chào Misa

Tôi xuất hóa đơn nhưng bị thiếu đơn vị tính. Giờ tôi phải làm thế nào? (Hóa đơn này chưa gửi khách hàng)

Xin cảm ơn
 

KEVN

New Member
Lần đầu tôi xài hóa đơn điện tử nên nhờ tư vấn chi tiết giúp.
Đầu tiên có phải tôi sẽ làm Thông báo hóa đơn sai sót gửi CQT. Sau khi cơ quan thuế đồng ý tôi chọn Hủy hóa đơn phải không?
 

KEVN

New Member
Tôi gọi tổng đài hướng dẫn sau khi thông báo thì chọn Điều chỉnh hóa đơn rồi nhập thông tin thiếu vào. Tuy nhiên , đơn giá của tôi bị làm tròn. Ví dụ 10.8 bị làm tròn thành 11. Tôi không biết chỉnh như thế nào? Chọn mục điều chỉnh HĐ hay mục hủy HĐ?
 
Top