Hóa đơn không lên báo cáo thuế xử lý thế nào?

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ chị đang làm hóa đơn đầu ra thì kiểm tra thuế suất ạ!
còn nếu đang làm mua hàng thì thì kiểm tra nhóm hàng hóa dịch vụ
 
Top