Hỗ trợ điều chỉnh Tài khoản khấu hao TSCĐ

Luong Tran

New Member
Mọi người cho mình hỏi: Mình có TSCĐ đã thanh lý tháng 8/2021, mình đã hạch toán ghi giảm tài sản nhưng khi check sổ TSCĐ thì tài sản này vẫn còn giá trị còn lại là vì sao ạ?
Và có một số tài sản phát sinh từ các năm trước nhưng hạch toán tài khoản khấu hao bị sai giờ mình phải làm thế nào để điều chỉnh TK khấu hao cho đúng để sổ TSCĐ khớp với sổ cái? VD TK2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính thực tế = 0 nhưng số dư đầu kỳ đang là 100tr, TK2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình thực tế = 100tr nhưng số dư đầu kỳ = 0 mình muốn hạch toán Nợ 2142/Có 2141: 100tr nhưng hạch toán xong phần mềm báo là không khớp sổ TSCĐ và sổ cái
 

Đính kèm

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ mới hạch toán năm nay thì sang năm sẽ mất tài sản ạ nên năm nay thì vẫn còn ạ! dạ chị hạch tóa điều chỉnh lại ở chứng từ nghiệp vụ khác cho khớp sổ tài sản ạ sau đó thì sang năm sẽ không bị nữa ạ
 

Luong Tran

New Member
dạ mới hạch toán năm nay thì sang năm sẽ mất tài sản ạ nên năm nay thì vẫn còn ạ! dạ chị hạch tóa điều chỉnh lại ở chứng từ nghiệp vụ khác cho khớp sổ tài sản ạ sau đó thì sang năm sẽ không bị nữa ạ
vậy còn trường hợp TSCĐ đã thanh lý, ghi giảm nhưng sổ TSCĐ vẫn còn giá trị còn lại là tại sao ạ?
 
Top