Hạch toán xây dựng cơ bản 2 nguồn vốn

caitoketoan

Member
- Chủ trương của UBND huyện cho xây dựng lộ GTNT ngày 13/12/2018 (xã làm chủ đầu tư)
- Hợp đồng thi công ngày ngày 28/02/2019: Giá trị hợp đồng 1 tỷ (ngân sách nhà nước 800 triệu; nhân dân đóng góp 200 triệu và tiền nhân dân đóng góp HĐND xã quyết định không đưa vào ngân sách xã )
- Giá trị nghiệm thu 1 tỷ, nghiệm thu hoàn thành ngày 28/3/2019
- Ngày 26/06/2019 ngân sách huyện bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã 500 triệu để thanh toán cho công trình và ngày 02/7/2019 đã chuyển khoản kho bạc thanh toán cho nhà thầu 500 triệu
- Ngày 04/7/2019 xã thu tiền mặt trong dân được 150 triệu, ngày 08/07/19 nộp vào TK tiền gửi khác 1128 (TK 3723) và ngày 11/07/19 chuyển khoản thanh toán cho nhà thầu 150 triệu
- Các giá trị thanh toán nêu trên chấm dứt trong năm 2019 và trong thời gian chỉnh lý.
- Số tiền ngân sách nhà nước còn nợ 300 triệu sẽ được bổ sung 1 lần vào tháng 01 năm 2020 xã sẽ chuyển khoản thanh toán 300 triệu
- Số tiền còn phải thu trong dân 50 triệu xã sẽ thu bằng tiền mặt dứt điểm trong tháng 02/2020 và nộp vào TK tiền gửi khác 1128 (TK 3723) và chuyển khoản thanh toán cho nhà thầu 50 triệu.
- Ngày 31/03/2020 Quyết toán công trình hoàn thành
* Từng nghiệp vụ trên được hạch toán như thế nào trong misa bamboo (phân hệ nào? định khoản nợ có số tiền?
* Đối với năm 2019 thì số dư tài khoản 4411 và 2412 là bao nhiêu.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
- Chủ trương của UBND huyện cho xây dựng lộ GTNT ngày 13/12/2018 (xã làm chủ đầu tư)
- Hợp đồng thi công ngày ngày 28/02/2019: Giá trị hợp đồng 1 tỷ (ngân sách nhà nước 800 triệu; nhân dân đóng góp 200 triệu và tiền nhân dân đóng góp HĐND xã quyết định không đưa vào ngân sách xã )
- Giá trị nghiệm thu 1 tỷ, nghiệm thu hoàn thành ngày 28/3/2019
- Ngày 26/06/2019 ngân sách huyện bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã 500 triệu để thanh toán cho công trình và ngày 02/7/2019 đã chuyển khoản kho bạc thanh toán cho nhà thầu 500 triệu
- Ngày 04/7/2019 xã thu tiền mặt trong dân được 150 triệu, ngày 08/07/19 nộp vào TK tiền gửi khác 1128 (TK 3723) và ngày 11/07/19 chuyển khoản thanh toán cho nhà thầu 150 triệu
- Các giá trị thanh toán nêu trên chấm dứt trong năm 2019 và trong thời gian chỉnh lý.
- Số tiền ngân sách nhà nước còn nợ 300 triệu sẽ được bổ sung 1 lần vào tháng 01 năm 2020 xã sẽ chuyển khoản thanh toán 300 triệu
- Số tiền còn phải thu trong dân 50 triệu xã sẽ thu bằng tiền mặt dứt điểm trong tháng 02/2020 và nộp vào TK tiền gửi khác 1128 (TK 3723) và chuyển khoản thanh toán cho nhà thầu 50 triệu.
- Ngày 31/03/2020 Quyết toán công trình hoàn thành
* Từng nghiệp vụ trên được hạch toán như thế nào trong misa bamboo (phân hệ nào? định khoản nợ có số tiền?
* Đối với năm 2019 thì số dư tài khoản 4411 và 2412 là bao nhiêu.
Thưa anh/chị
Đơn vị tham khảo tài liệu về các nghiệp vụ và cách hạch toán theo tài liệu sau:http://help.bamboo2019.misa.vn/inde...xdcb_dau_tu_xdcb_tu_nguon_von_dau_tu_xdcb.htm
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top