Hạch toán phần chưng từ mua dịch vu

chip-1988

New Member
Mình chào cả nhà. Mình mới dùng misa. Trước m dùng shap one. Cho mình hỏi phần mua hàng trong misa có phần chứng từ mua dịch vụ là mình hạch toán các hoá đơn kiển nghiệm mẫu và hoá đơn đăng ký mã vạch, hoá đơn điện đúng không mọi người
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Mình chào cả nhà. Mình mới dùng misa. Trước m dùng shap one. Cho mình hỏi phần mua hàng trong misa có phần chứng từ mua dịch vụ là mình hạch toán các hoá đơn kiển nghiệm mẫu và hoá đơn đăng ký mã vạch, hoá đơn điện đúng không mọi người
Thưa chị, chứng từ mua dịch vụ dùng để hạch toán các hóa đơn NCC thực hiện cung ứng dịch vụ, không phải là hàng hóa ví dụ: Hóa đơn điện, nước, mạng internet, thuê nhà,...
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top