Hạch toán ghi đồng thời

hacuong2015

New Member
Mình tạm ứng tiền chi cho nhân viên: N 111 Có 337 và Nợ 141 Có 111. Khi thanh toán tạm ứng N 611 C 141 và N 337 Có 511. Khi mình vào chứng từ NVK để thanh toán tạm ứng thì ko hiện cập nhật đồng thời Có 0082 (tạm ứng) ghi âm và Có 0082 (thực chi) ghi dương.
Mình thử sửa trên Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời mà chưa được. Giúp mình với ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

HTLE_MISA

Member
Thưa QUý khách hàng!
- Trường hợp này khi thực hiện chi tạm ứng hạch toán Nợ 611/ Có TK 141 chọn chọn nghiệp vụ " Tạm ứng đã cấp dự toán" . Sau đó vào phần Dự toán ngân sách/ Bảng kê chứng từ thanh toán/Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng để thực hiện lập bảng kê và thanh toán tạm ứng. Khi thanh toán tạm ứng chương trình sẽ tự động sinh bút toán Nợ 0082 âm dương nhé
Chúc Quý khách hàng thành công!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

hacuong2015

New Member
Mình tạm ứng cho nhân viên chi hoạt động cơ quan 117.700.000đ, đk là Nợ 111 Có 337 và Nợ 141 Có 111. Số tiền tạm ứng thừa chi không hết, mình viết phiếu thu lại là Nợ 111 Có 141: 19.400.000đ. Sau đó số tiền 19.400.000đ mình nộp lại KBNN giảm chi NSNN thì mình định khoản và làm trên misa như thế nào vậy
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

HTLE_MISA

Member
Thưa chị!
Trong trường hợp này khi chi tiền nộp trả ngân sách chị Vào NGhiệp vụ/ Tiền mặt/ Chi tiền để làm thêm chứng từ Chi tiền hạch toán Nợ 337/ Có TK 111: Nguồn, chương, khoản rút vê phần Nghiệp vụ chị chọn Nộp trả- tạm ứng là được nhé
Chúc chị thành công!
-
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top