Hạch toán BHXH, BHYT, BHTN

Cho mình hỏi chi tiết quy trình hạch toán chi BHXH, BHYT, BHTN nhé.
Như mình đang làm bây giờ thì như thế này, xem giúp mình sai chỗ nào nhé
1. Rút dự toán CK trả BH: bên mình có 2 loại lao động: 1 là công chức: 9,5% BHXH, BHYT; 2 là HĐ68: 10,5% BHXH, BHYT, BHTN: qua các tiểu mục như sau: 6001, 6051, 6301, 6302, 6304 (cơ quan chi trả)
2. Sinh chứng từ CKKB: Thì mình tách như thế này:
8% BHXH CBCC: N3321/C5111
1,5% BHYT CBCC: N3322/C5111
8% BHXH HĐ68: N3321/C5111
1,5% BHYT HĐ68: N3322/N5111
1% BHTN HĐ68: N3324/N5111
17,5% BHXH (cơ quan trả): N3321/C5111
3% BHYT (cơ quan trả): N3322/C5111
1% BHTN (cơ quan trả): N3324/C5111
=> cập nhật hạch toán đồng thời.
3. Hạch toán chi phí BH:
N61111/C3341 (= tổng số tiền hạch toán trong TM 6001+6051)
8% BHXH CBCC: N3341/C3321
1,5% BHYT CBCC: N3341/C3322
8% BHXH HĐ68: N3341/C3321
1,5% BHYT HĐ68: N3341/C3322
1% BHTN HĐ68: N3341/C3324
17,5% BHXH (cơ quan trả): N61111/C3321
3% BHYT (cơ quan trả): N61111/C3322
1% BHTN (cơ quan trả): N61111/C3324
 

thutrangmsc

New Member
chào Misa! bên mình là đơn vị tự chủ, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thì hạch toán lương và bảo hiểm, hạch toán chi phí thuế TNDN, thuế GTGT trên phần mềm MISA như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của Misa.
 
Top