Gia hạn thời gian sử dụng phần mềm MISA CukCuk

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
1. Đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt web bằng tên miền cukcuk của đơn vị (ví dụ: nhahang***.cukcuk.vn).

2. Nhấn Gia hạn ngay trên dòng cảnh báo nhắc nhở gia hạn.

1.png


Hoặc chọn Gói dịch vụ phần mềm/ chọn Chi nhánh / bấm Gia hạn.

5.png


3. Kiểm tra thông tin gói sản phẩm/Dịch vụ và Thông tin nhận hóa đơn. Chọn Chỉnh sửa để thay đổi (nếu cần).

2.png


  • Điền đầy đủ thông tin vào giao diện nếu có chỉnh sửa.

image_2024_03_06T09_09_57_924Z.png


4. Lựa chọn Phương thức thanh toán.
  • Tích chọn phương thức thanh toán.
  • Tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng (có thể nhấn vào dòng chữ Thỏa thuận mua hàng để xem chi tiết thỏa thuận).
image_2024_03_06T09_09_03_785Z.png


5. Nhấn Thanh toán.

6. Thực hiện tiếp các bước thanh toán theo đúng thông tin hoặc quét QR code.

4.png


7. Sau khi hoàn thành gia hạn, phần mềm sẽ cập nhật thời hạn sử dụng mới tại mục Gói dịch vụ phần mềm và gửi hóa đơn về email nhận hóa đơn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top