File XML xuất ra dịch vụ công kho bạc

caitoketoan

Member
Em sử dụng mẫu C2-02a xuất file XML từ misa bamboo 2019
Nhập khẩu vào dịch vụ công kho bạc thì 1 số dữ liệu lên không đúng hoặc không lên. Tại sao vậy? Hướng khắc phục
Ví dụ như "Ô check rút tiền mặt tại ngân hàng thì lên không đúng"; cụm "người nhận tiền, số CMND, ngày cấp, nơi cấp không lên" phải chọn lại
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Em sử dụng mẫu C2-02a xuất file XML từ misa bamboo 2019
Nhập khẩu vào dịch vụ công kho bạc thì 1 số dữ liệu lên không đúng hoặc không lên. Tại sao vậy? Hướng khắc phục
Ví dụ như "Ô check rút tiền mặt tại ngân hàng thì lên không đúng"; cụm "người nhận tiền, số CMND, ngày cấp, nơi cấp không lên" phải chọn lại
Thưa anh/chị
Nguyên nhân có thể do:
Nếu đơn vị vào giấy rút dự toán/ Nhấn in mẫu C2-02a/ Nhấn tích vào ô" Hiển thị đơn vị nhận tiền"/ Nhấn cất và in mẫu ra có thông tin đơn vị nhận tiền/ sau đó Vào tệp- Kết xuất dữ liệu để kết nối đến DVC thì sẽ hiển thị đơn vị nhận tiền
+ Nếu đơn vị vào luôn phần Tệp- Kết xuất dữ liệu ra DVC/ Chọn chứng từ và xuất khẩu thì khi nhập khẩu vào DVC sẽ không hiển thị đơn vị nhận tiền
- Giải pháp KP tạm: Nhờ đơn vị vào phần giấy rút dự toán/ Nhấn in mẫu C2-02aNS/Nhấn tích vào ô" Hiển thị đơn vị nhận tiền"/ Nhấn cất và in mẫu ra , sau đó kết xuất sang DVC thì có thông tin đơn vị nhận tiền
Trân trọng
 
Top