Dữ liệu bị đầy

Punn

New Member
Sao khi mình làm việc trên MISA thì lưu dữ liệu thì bảo gần đầy 10GB nên cho mình hỏi có cách nào khắc phục không ạ .. Xin cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top