Đổi mật khẩu trong ứng dụng AMIS CRM

QuangNguyenPSB

New Member
Xin chào,

Mình nhớ lúc trước AMIS CRM phiên bản ứng dụng cho phép đổi mật khẩu đăng nhập, hiện nay không có.
Mình có thể đổi mật khẩu tại đâu?

Xin giúp đỡ, cảm ơn.
 
Top