Đổi đơn vị tính

Tuyết_Hạnh

New Member
Có thể thiết lập đơn vị tính mới cho mã hàng, và cập nhật đơn vị tính mới đó cho tất cả phiếu nhập xuất đã phát sinh trước đó được không ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Có thể thiết lập đơn vị tính mới cho mã hàng, và cập nhật đơn vị tính mới đó cho tất cả phiếu nhập xuất đã phát sinh trước đó được không ạ?
Thưa chị, trên các chứng từ phát sinh trước đó bên mình cần sửa chứng từ, chọn lại mã hàng thì PM mới cập nhật được ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top