Đối chiếu trên mẫu 02-SDKP

Vũ Hoàng

New Member
Trên mẫu đối chiếu 02 khi e tích chọn nguồn là chọn tất (hoặc tổng hợp) thì lại không hiện số tạm ứng, nhưng khi tích chọn nguồn ngân sách xã thì lại ra số tạm ứng (trong năm e đã TT hết số tạm ứng rồi ạ) . Khi đối chiếu vs KBNN thì k có phần tạm ứng kia mới đúng. A/c nào chỉ e để không hiện số tạm ứng kia nữa với ạ
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Trên mẫu đối chiếu 02 khi e tích chọn nguồn là chọn tất (hoặc tổng hợp) thì lại không hiện số tạm ứng, nhưng khi tích chọn nguồn ngân sách xã thì lại ra số tạm ứng (trong năm e đã TT hết số tạm ứng rồi ạ) . Khi đối chiếu vs KBNN thì k có phần tạm ứng kia mới đúng. A/c nào chỉ e để không hiện số tạm ứng kia nữa với ạ
Chào Anh Vũ Hoàng!
Khi in báo cáo đối chiếu 02 anh vui lòng chọn mẫu 4377 tùy chỉnh, khi in anh không tích vào ô chỉ hiển thị số dư tạm ứng. Tham khảo hình đính kèm dùm em nhé
Cám ơn!
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Hoàng

New Member
Chào Anh Vũ Hoàng!
Khi in báo cáo đối chiếu 02 anh vui lòng chọn mẫu 4377 tùy chỉnh, khi in anh không tích vào ô chỉ hiển thị số dư tạm ứng. Tham khảo hình đính kèm dùm em nhé
Cám ơn!
Mình k rõ ở các tỉnh khác ntn nhưng tại KBNN mình giao dịch đã có văn bản k theo QĐ 4377 nữa, quay về làm theo TT 61
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Mình k rõ ở các tỉnh khác ntn nhưng tại KBNN mình giao dịch đã có văn bản k theo QĐ 4377 nữa, quay về làm theo TT 61
Thưa anh!
Trên hình em gửi có cả mẫu TT61 anh thử chọn mẫu TT 61 tùy chỉnh dùm em và khi in anh không tích vào ô chỉ hiển thị số dư tạm ứng ạ
Em cám ơn!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top