Điều chỉnh theo phiếu điều chỉnh KBNN

Vũ Hoàng

New Member
E hạch toán sai mã nguồn, mã dự phòng : VD hạch toán: mã nguồn 12-300 e đã làm phiếu điều chỉnh tại kho bạc chuyển sang âm 12-300 dương 15-300. nhưng trên phần mềm k biết điều chỉnh chỗ nào? a chị nào rõ phần này chỉ e với ạ. số liệu thực chi nhé.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top