Điều chỉnh nguồn

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Quý khách có thể hạch toán bút toán điều chỉnh ở Chứng từ nghiệp vụ khác bằng cách hạch toán âm tiền ở nguồn tự chủ và hạch toán dương tiền ở nguồn không tự chủ để điều chỉnh ạ.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Điều chỉnh dự toán và điều chỉnh nguồn khác nhau ở bút toán nào?
Dạ 1 cái là điều chỉnh dự toán nhận và 1 cái điều chỉnh dự toán đã rút và chi ạ!
- Còn điều chỉnh dự toán và điều chỉnh nguồn thì có thế không khác nhau nếu nó là cùng 1 nghiệp vụ điều chỉnh dự toán ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top