Đề nghị bổ sung danh mục Nơi đào tạo

Đinh Văn Quyên

New Member
Kính gửi Misa!
Hiện tại trường tôi đang triển khai nhập dữ lieu qlcb. Có một vấn đề phát sinh là: trường tôi học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do ĐH SP TPHCM tổ chức mà trong danh sách lại không có để chọn. Đề nghị Misa bổ sung!
Hình ảnh cụ thể trong file đính kèm.
Thân mến!
 

Đính kèm

Top