Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa Mshopkeeper

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
MẪU IN TEM


1. Sửa mẫu tem tommy 65: tên cửa hàng, 2. mã vạch, 3. màu sắc, 4. tên hàng hóa. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Mẫu tem mã khổ A5-40 tem, chỉ có những thông tin sau: màu sắc hàng hóa, giá bán(to rõ ràng), tên hàng hóa, mã vạch( không bao gồm sku và mã barcode). Anh/chị lấy mẫu tại đây.
------------------------------
MẤU HÓA ĐƠN

- Khổ A4

1. Sửa in bill khổ A4 bằng tiếng anh. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
2. Sửa mẫu hóa đơn A4 muốn hiển thị thông tin khuyến mãi của từng sản phẩm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
3. Mẫu in bill khổ A4. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

- Khổ A5

1. Sửa mẫu bill A5 bằng tiếng anh. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
2. Mẫu hóa đơn khổ A5 tách ngày tháng năm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

- Khổ 80mm

1. Khổ 80mm mẫu 1 không hiển thị tên thu ngân. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
2. Khổ 80mm in khổ giấy 75mm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

------------------------
PHIẾU GIAO HÀNG

- Khổ A6 hiển thị mã vận đơn. Anh/chị lấy mẫu tại đây
- Khổ A6 bị mất lề dưới. Anh/chị lấy mẫu đã sửa tại đây.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top