Danh sách bộ cài SME 2022

Kiều Chinh

New Member
e cài phần mềm mà nó thông báo: máy tính của bạn đã cài sql 2014 sp2 chương trình không thể cài đặt thêm máy chủ ngầm định. E cần giải quyết như nàoạ ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top