Chuyển tiền nội bộ GBP sang VNĐ

Trang La

Member
Xin chào,

Công ty có TK vốn vay GBP. Mình đã ra ngân hàng làm Hợp đồng mua bán ngoại tệ để chuyển tiền từ TK GBP này sang TK thanh toán VNĐ

Mình vào phân hệ Chuyển tiền nội bộ để hạch toán như sau:

Screenshot 2022-02-24 193521.jpg


Sau đó mình vào TK 1121 VNĐ kiểm tra thì đc thông báo là Số dư TK tiền bị âm.

Mong các bạn hướng dẫn

Cảm ơn
 
Top