Chứng từ bán hàng tham chiếu đến phiếu xuất kho bán hàng?

Dear ad!
Cho mình hỏi trường hợp sau:
- Khi bán hàng thủ kho nhập vào phiếu xuất kho chọn mục "báng hàng"
-
Sau đó kế toán lập chứng từ bán hàng bằng cách "nhập từ phiếu xuất kho"
Tuy nhiên, khi link đến phiếu xuất kho các thông tin về mã hàng, số lượng đều link được riêng TK kho, giá vốn, đơn giá vốn, tiền vốn không link được (nếu nhập thủ công thì khi lưu xong các thông tin nhập tay tự động mất)
Vậy trường hợp này phải sử lý như thế nào?
Lưu ý: Mình đăng làm trên phân hệ quản trị.
1620285784970.png
 

Đính kèm

Ý của mình là: Thông tin ở các field TK giá vốn, TK kho... nó không link được đến phiếu xuất kho. Do đó, trên sổ chi tiết bán hàng cũng không có thông tin giá vốn, TK Kho...! Vậy có cách nào không?
 
Top