Chữ ký số trên hợp đồng

tamnt07

Member
Hi MISA,
Bên mình vừa mới sử dụng chữ ký số từ xa của MISA, hiện tại lượng hợp đồng khá lớn nhưng bên khách hàng đa số là khách lẻ, không có chữ ký số mà chỉ ký tay thôi.
Vậy mình có thể sử dụng chữ ký số đối với hợp đồng mà khách hàng ký tay được không, hay bắt buộc phải ký tay như khách ạ?
Cảm ơn MISA nhiều!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top