Chi phí trong thuê cơ sở hạ tầng viễn thông

Phamhien.mobiwave

New Member
Chào các anh/chị!
Ví dụ: Trong năm 2016, công ty em xây dựng xong trạm phát sóng BTS, hình thành nên TSCĐ của công ty. Trạm BTS đó cho các nhà mạng thuê lại trong thời gian 5 năm(bao gồm tiền thuê mặt bằng, tiền điện - xuất hóa đơn). Bên em cũng phải trả tiền thuê mặt bằng và tiền điện đó cho chủ nhà (nơi đặt trạm BTS - không có hóa đơn). Em muốn hỏi, các chi phí đó em sẽ cho vào chi phí giá thành hay cho vào chi phí giá vốn. Và cách hạch toán các chi phí đó ạ.
Công ty em theo thông tư 133
Em cảm ơn anh/chị
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phamhien.mobiwave

New Member
Trung bình 6tr/tháng, thanh toán 6 tháng/lần.
Em muốn hỏi là phần chi phí mình đi thuê chủ nhà sẽ cho vào chi phí giá thành, đến khi hết 5 năm thuê đó mới chuyển sang giá vốn hay thế nào ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Mynguyen.kt

New Member
Chào các anh/chị
1. Trong năm 2021, công ty em xây dựng xong trạm phát sóng BTS. Trạm BTS đó cho các nhà mạng thuê lại trong thời gian 5 năm(bao gồm tiền thuê mặt bằng, tiền điện - xuất hóa đơn). Bên em cũng phải trả tiền thuê mặt bằng và tiền điện đó cho chủ nhà (nơi đặt trạm BTS - không có hóa đơn). Em muốn hỏi, Trạm BTS đó có phải ;à TSCĐ của cty ko ạ. và hạch toán và phân bổ như thế nào ạ
2. Trong năm 2024, cty em bán lại trạm BTS cho cty khác, nhưng kế toán ko xuất hóa đơn, và bên cty mua lại đã thanh toán đủ tiền vào tk của cty, như vậy có đúng ko ạ, và cách hạch toán như thế nào ạ
Công ty em theo thông tư 133
Em cảm ơn anh/chị
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Mynguyen.kt

New Member
Chào các anh/chị
1. Trong năm 2021, công ty em xây dựng xong trạm phát sóng BTS. Trạm BTS đó cho các nhà mạng thuê lại trong thời gian 5 năm(bao gồm tiền thuê mặt bằng, tiền điện - xuất hóa đơn). Bên em cũng phải trả tiền thuê mặt bằng và tiền điện đó cho chủ nhà (nơi đặt trạm BTS - không có hóa đơn). Em muốn hỏi, Trạm BTS đó có phải ;à TSCĐ của cty ko ạ. và hạch toán và phân bổ như thế nào ạ
2. Trong năm 2024, cty em bán lại trạm BTS cho cty khác, nhưng kế toán ko xuất hóa đơn, và bên cty mua lại đã thanh toán đủ tiền vào tk của cty, như vậy có đúng ko ạ, và cách hạch toán như thế nào ạ
Công ty em theo thông tư 133
Em cảm ơn anh/chị
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top