Cài đặt nâng cấp phần mềm MISA Mimosa 2022 (Thủ công)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA


Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm:
Thực hiện Tại theo hướng dẫn Tại đây


Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2020 lên Mimosa 2022


1. Phần mềm hiển thị thông báo Chuyển đổi dữ liệu.​
Sau khi chuyển đổi, phần mềm sẽ tự động mang toàn bộ dữ liệu (bao gồm danh mục, số dư, chứng từ) từ MISA Mimosa.NET 2020 lên MISA Mimosa 2022.​
2. Tích chọn Sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi hoặc Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu để phần mềm tự động sao lưu dữ liệu ra máy tính của anh/chị.​
3. Nhập lại Tên tệp cho dễ nhớ (nếu muốn).​
4. Chọn lại Đường dẫn lưu trữ (nếu muốn) bằng cách nhấn vào biểu tượng “…”
5. Nhấn Đồng ý.​

1641280979766.png


6. Chương trình sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2020 lên MISA Mimosa 2022.​
7. Nhấn Đóng để bắt đầu làm việc với MISA Mimosa 2022.​


1641280993118.png

+ Chứng từ, báo cáo đặc thù
Phần mềm tự động chuyển các chứng từ, báo cáo đặc thù từ MISA Mimosa.NET 2020 lên, đơn vị không phải sửa hay tùy chỉnh lại.

+ Giấy phép sử dụng
Phần mềm tự động mang GPSD còn hạn bảo hành từ MISA Mimosa.NET 2020 lên, đơn vị làm việc bình thường theo hạn GPSD.


Nếu Đơn vị đã hết hạn GPSD, cần nâng cấp và gia hạn thì gửi email lên support@misa.com.vn với

- Tiêu đề: Nâng cấp gia hạn giấy phép sử dụng hết hạn
- Nội dung chi tiết: nêu đầy đủ Nội dung yêu cầu, mã ngân sách và SĐT liên hệ
 
Top