Cách thanh toán tạm ứng công tác phí

Minhphuc02

New Member
Chào A/C Misa ! Mình có 1 vấn đề mong A/C giúp ạ!
- Mình đã làm giấy rút tạm ứng ( chuyển khoản) theo mẫu 2a để ứng công tác phí ở mục lục 6749 ( 3 dòng: 1 dòng công tác phí, 1 dòng phòng nghỉ, 1 dòng đi lại) ; tổng 3 dòng là 15.000.000 đ
- Giờ mình có chứng từ thanh toán tạm ứng ở mục 6702 (2.000.000 đ) và mục 6703 ( 2.000.000 đ).
--> Mình muốn làm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước để đi thanh toán với kho bạc.

A/C có thể hướng dẫn mình cách làm trên phần mềm dc không ạ. (Có video hướng dẫn thì tuyệt vời ạ).
Mình mới làm nên còn ít kinh nghiệm. Mong A/C hướng dẫn ạ. Tks..
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào A/C Misa ! Mình có 1 vấn đề mong A/C giúp ạ!
- Mình đã làm giấy rút tạm ứng ( chuyển khoản) theo mẫu 2a để ứng công tác phí ở mục lục 6749 ( 3 dòng: 1 dòng công tác phí, 1 dòng phòng nghỉ, 1 dòng đi lại) ; tổng 3 dòng là 15.000.000 đ
- Giờ mình có chứng từ thanh toán tạm ứng ở mục 6702 (2.000.000 đ) và mục 6703 ( 2.000.000 đ).
--> Mình muốn làm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước để đi thanh toán với kho bạc.

A/C có thể hướng dẫn mình cách làm trên phần mềm dc không ạ. (Có video hướng dẫn thì tuyệt vời ạ).
Mình mới làm nên còn ít kinh nghiệm. Mong A/C hướng dẫn ạ. Tks..
Thưa anh/chị
Anh/chị vui lòng tham khảo hướng dẫn cho nghiệp vụ trên theo tài liệu sau nhé :https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-lap-bang-ke-cac-khoan-thanh-toan-tam-ung.14247/
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Minhphuc02

New Member
TKs link của chị ở trên ạ. Mình đã hiểu 1 ít về cách thanh toán tạm ứng. Nhưng mình còn vấn đề chưa hiểu là:
- số tiền mình thanh toán ít hơn số tiền mình đã tạm ứng. Và khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng, phần mềm mặc định số tiền giống số tiền tạm ứng.
- cách in bảng kê, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trước khi số tiền mình thanh toán tạm ứng ít hơn số tiền mình đã tạm ứng ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
TKs link của chị ở trên ạ. Mình đã hiểu 1 ít về cách thanh toán tạm ứng. Nhưng mình còn vấn đề chưa hiểu là:
- số tiền mình thanh toán ít hơn số tiền mình đã tạm ứng. Và khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng, phần mềm mặc định số tiền giống số tiền tạm ứng.
- cách in bảng kê, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trước khi số tiền mình thanh toán tạm ứng ít hơn số tiền mình đã tạm ứng ạ!
Thưa anh/chị
Khi lập bảng kê thanh toán sẽ cho anh/chị chọn chứng từ để thanh toán nhé, ví dụ: tổng tạm ứng có 5 chứng từ, nếu anh/chị chỉ thanh toán 3 chứng từ thì tick chọn 3 chứng từ đó thôi nhé sau đó in bảng kê nhé
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Minhphuc02

New Member
ví dụ như mình đã tạm ứng ở tiểu mục 6749 5.000.000 đ để ứng công tác phí , mục 6749 6.000.000 đ để ứng tiền thuê phòng nghỉ.
nhưng giờ mình thanh toán tạm ứng công tác phí 2.000.000 đ, thuê phòng nghỉ 2.500.000 đ. Ý là như vậy đó ạ.... vì số tiền mình thanh toán tạm ứng không giống với số tiền của mục 6749 đã ứng, và Phần mềm mình thấy không cho sửa số tiền chỗ lập bảng kê, thanh toán được ạ nên nếu mình tick chọn chứng từ thì số tiền nó không giống nhau ạ....
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
ví dụ như mình đã tạm ứng ở tiểu mục 6749 5.000.000 đ để ứng công tác phí , mục 6749 6.000.000 đ để ứng tiền thuê phòng nghỉ.
nhưng giờ mình thanh toán tạm ứng công tác phí 2.000.000 đ, thuê phòng nghỉ 2.500.000 đ. Ý là như vậy đó ạ.... vì số tiền mình thanh toán tạm ứng không giống với số tiền của mục 6749 đã ứng, và Phần mềm mình thấy không cho sửa số tiền chỗ lập bảng kê, thanh toán được ạ nên nếu mình tick chọn chứng từ thì số tiền nó không giống nhau ạ....
Thưa anh/chị
Khi anh/chị tạm ứng về, anh/chị phải xác định là anh/chị chi bao nhiêu của những mục nào thì mới lập chứng từ chi ( N611 C511, 111,112..) , Sai đó anh/chị mới lập bảng kê thanh toán tạm ứng cho các mục anh/chị thanh toán cho kho bạc
ví dụ: tạm ứng 10tr, khi chi ra thanh toán anh/chị xác định các khoản chi cho mục đó bao nhiêu rồi lập phiếu chi, sau đó lập bảng kê, sẽ hiện ra hết các chứng từ chi phí, trong đó anh/chị thanh toán bao nhiêu anh/chị tick chọn các chứng từ, miễn sao cộng lại đủ số tiền cần thanh toán, hoặc có chứng từ đúng bằng nội dung thanh toán là đươc nhé, chứ nếu anh/chị chi ra mà không biết chi bao nhiêu lập bảng kê mới biết thì khi đó k cho sửa số tiền đâu ạ
trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Minhphuc02

New Member
Chào A/C !
* Mình rút tạm ứng chuyển khoản công tác phí như sau:
- công tác phí: 10 tr - tiểu mục 6749
- thuê phòng ngủ: 20 tr - tiểu mục 6749
- Đi lại: 20 tr - tiểu mục 6749
* Mình thanh toán tạm ứng như sau:
6701: 20tr
6702: 15tr
6703: 15tr
Mình đã làm đến bước : hoạch toán đồng thời và phần mềm đã ghi âm các mục 8221 và ghi dương 8222 tương ứng số tiền với tiểu mục 6749.
Tuy nhiên. Giờ mình k biết làm sao để khi lên đối chiếu, nó hiển thị thực chi ở các tiểu mục 6701, 6702, 6703 như mình đã thanh toán tạm ứng ( mình đã làm excel) ạ....
Mình vào chứng từ nghiệp vụ khác thì không có chứng từ nào nói về khoản tạm ứng này.
Mong được sự hướng dẫn của A/C ạ! Tks......
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào A/C !
* Mình rút tạm ứng chuyển khoản công tác phí như sau:
- công tác phí: 10 tr - tiểu mục 6749
- thuê phòng ngủ: 20 tr - tiểu mục 6749
- Đi lại: 20 tr - tiểu mục 6749
* Mình thanh toán tạm ứng như sau:
6701: 20tr
6702: 15tr
6703: 15tr
Mình đã làm đến bước : hoạch toán đồng thời và phần mềm đã ghi âm các mục 8221 và ghi dương 8222 tương ứng số tiền với tiểu mục 6749.
Tuy nhiên. Giờ mình k biết làm sao để khi lên đối chiếu, nó hiển thị thực chi ở các tiểu mục 6701, 6702, 6703 như mình đã thanh toán tạm ứng ( mình đã làm excel) ạ....
Mình vào chứng từ nghiệp vụ khác thì không có chứng từ nào nói về khoản tạm ứng này.
Mong được sự hướng dẫn của A/C ạ! Tks......
Thưa anh/chị
Khi hạch toán các phiếu chi, anh/chị phải đưa vào các tiểu mục cần thanh toán, ví dụ 6701: 20tr thì hạch toán N611 C511,112 ( chọn tiểu mục cần thanh toán) Tương ứng , nghiệp vụ để là tạm ứng ,sau đó đi thanh toán tạm ứng KB, thi in BC đối chiếu các tiểu mục đó mới nằm phần thực chi nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình không làm phiếu chi ạ... vì mình rút tạm ứng chuyển khoản luôn vào tài khoản cán bộ......không qua tiền mặt ạ...
Thưa anh/chị
Chuyển khoản trả thẳng cũng tương tự vậy ạ, chỉ khác là đơn vị làm ở giao diện chuyển khoản kho bạc và định khoản N611 C511 Nghiệp vụ tạm ứng nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Nhưng mình làm bảng kê thanh toán tạm ứng.....phần mềm k cho sửa tiểu mục ạ....
Thưa anh/chị
Khi đã làm thanh toán thì lấy từ chứng từ chi lên, nên sẽ không chỉnh sửa được ạ, mình sẽ làm PC cho các tiểu mục thanh toán tạm ứng là được nhé, chứ đã lập bảng kê rồi thì chứng từ làm như thế nào sẽ lên như thế đó nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Minhphuc02

New Member
Mình mới làm. Nên ít kinh nghiệm..nên chưa hiểu lắm ạ. Mong c hướng dẫn ạ....
- Mình có thắc mắc là nếu làm phiếu chi thì liên quan đến tiền mặt nên quỹ sẽ bị âm, và có bị độn số k ạ......
- C có video hướng dẫn k ạ....vì khi mình thanh toán tạm ứng và không chỉnh sửa tiểu mục được... nên lên đối chiếu nó hiển thị thực chi ở tiểu mục 6749.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình mới làm. Nên ít kinh nghiệm..nên chưa hiểu lắm ạ. Mong c hướng dẫn ạ....
- Mình có thắc mắc là nếu làm phiếu chi thì liên quan đến tiền mặt nên quỹ sẽ bị âm, và có bị độn số k ạ......
- C có video hướng dẫn k ạ....vì khi mình thanh toán tạm ứng và không chỉnh sửa tiểu mục được... nên lên đối chiếu nó hiển thị thực chi ở tiểu mục 6749.
Thưa anh/chị
Về vấn đề này liên quan hạch toán trên phần mềm,anh/chị nên liên hệ tổng đài để được hỗ trợ trực tiếp trên máy tính hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

PHUONGLAILE

New Member
Chào anh/chị
Em mới vào nghề còn nhiều thắc mắc mong anh/chị giải đáp giúp em với ạ
- Công ty em có nhân viên đi công tác về đưa cho hóa đơn mua vé máy bay và hóa đơn thuê phòng nghỉ. Lúc này em mới hạch toán Nợ 6427 Có 331
- Nhân viên đó yêu cầu công ty thanh toán lại tiền công tác phí. Em dùng tài khoản ngân hàng của công ty thanh toán lại tiền công tác phí đó được không ạ. Và phải hạch toán như thế nào ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top