Cách hạch toán HĐ điều chỉnh/thay thế theo NĐ 15 (không dùng phần mềm hóa đơn của Misa)

Huyen Bong

New Member
Em chào các anh chị,
Công ty không dùng phần mềm hóa đơn của misa có phát sinh hóa đơn điều chỉnh thay thế theo NĐ 15 (từ 10 thành 8 và ngược lại) thì nên hạch toán ở phân hệ Chứng từ nghiệp vụ khác hay vào lại phân hệ bán hàng để sửa số liệu của hóa đơn gốc thì hợp lý hơn ạ?
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top