Bộ cài phần mềm MISA Kyso (Dùng ký duyệt, gửi hồ sơ gửi cho DVC KBNN)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Phần mềm ký số kho bạc điện tử sẽ giúp cho Thủ trưởng đơn vị không cần cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 vẫn có thể ký số hồ sơ gửi vào hệ thống DVC KBNN.

Link đầy đủ: https://product.misa.com.vn/misasoftware/MISAKyso/R10.1.21/MISA.KySo_Setup.exe
(nếu bấm không tải được, hãy copy đường dẫn trên và dán vào trình duyệt -> Bấm Enter để chạy tải về.

Hướng dẫn cài cài đặt để Thủ trưởng đơn vị duyệt hồ sơ trực tuyến Kho bạc điện tử DVC: tại đây

Trân trọng!


 

Đính kèm

Top