Bảng cân đối kế toán không lên được những khoản phải thu, CP trả trước dài hạn

Cty KDTH

New Member
Hi Misa team,

Vui lòng cho hỏi, sao mình hạch toán vào phải thu khác 1388, nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì không lên phải thu dài hạn khác được. Cũng như 242 thì lại vào mã số 151 CP trả trước ngắn hạn thay vì vào mã số 261 mới đúng
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ do phần thiết lập công thức chưa được thiết lập ạ ! Th này chị vào tiện tích/ thiết lập báo cáo tài chính để thiết lập công thức cho báo cáo ạ
 

Cty KDTH

New Member
Hi em,

Số liệu LNST chưa PP kỳ trước không cộng qua hết vào mã số 421a? Bị lỗi gì vậy em?
 

Đính kèm

  • 227.1 KB Lượt xem: 32
Top