API lấy thông tin đơn đặt hàng (Amis bán hàng)

Chào

Misa có thể cung cấp API cho lấy danh sách đơn hàng trong tháng và các thông tin liên quan, dữ liệu trả về giống như hàm xuất file excel hiện tại trong Phân hệ bán hàng (Amis bán hàng)?

Trân trọng

Công ty TNHH NNB
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA các thông tin sau kèm link forum này vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA xem xét và phản hồi.
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ
- Thông tin liên hệ: số điện thoại, email
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

bk.nguyenlinh

New Member
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA các thông tin sau kèm link forum này vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA xem xét và phản hồi.
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ
- Thông tin liên hệ: số điện thoại, email
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Để giảm thời gian cho kỹ thuật viên phải dùng ultra, bên bạn sao k trả lời luôn vào forum? Có hay không API đấy, để khách hàng có thể tự đọc và tự làm, bao giờ không làm được thì mới cần kỹ thuật viên hướng dẫn.
 
Top