xử lý hóa đơn sai sót misa

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Tổng quan cách xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử sai sót trên Nghị định 123

    MISA xin đưa ra tổng quan 5 trường hợp xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: - Trường hợp 1: Người bán phát hiện HDDT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua, phát hiện có sai sót - Trường hợp 2: HDDT đã gửi người mua; phát hiện sai sót tên, địa chỉ...
  2. Lại Thị Cẩm Tiên

    Bộ Video hướng dẫn xử lý Hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

    MISA xin gửi Anh Chị Bộ video Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME. - Link Danh sách hướng dẫn chi tiết: https://youtube.com/playlist?list=PLmU34ILEVDnUcRljQZTWI_bFIHM47D0X3 Anh Chị xem ngay để dễ dàng thực hiện trên phần mềm MISA...
Top