ủy thác

 1. ltlanmisa

  Hướng dẫn cách lập báo cáo B02CT-THA - Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

  Giải pháp: Mục đích, ý nghĩa báo cáo Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra...
 2. Nguyễn Thị Thương MISA

  Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

  Tiếp cách hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 3. Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu 3.1 Tài khoản kế toán sử dụng Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác là bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo cả 2 hợp đồng: - Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết với bên...
 3. Nguyễn Thị Thương MISA

  Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

  Vấn đề: Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác Giải pháp: 1. Chứng từ kế toán sử dụng Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận...
Top