trường trộn "mã quy cách 1"

  1. Đạt Phan

    Hỏi về trường trộn "mã quy cách 1" MISA SME 2017

    Chào các Anh/Chị! Hiện tại tôi đang muốn tạo mẫu cho đơn vị theo mã quy cách nhưng trong trường trộn tải về máy lại không có trường trộn này! Vậy xin hỏi các Anh/Chị trường trộn này có tên là gì? Nếu không có trường này thì còn cách nào khác để tạo mẫu theo đặc thù có mã quy cách bằng excel...
Top