trình duyệt chrome

  1. Phạm Quốc Huỳnh

    Không đăng nhập được phần mềm AMIS

    Nguyên nhân: Trình duyệt chrome từ phiên bản 45 trở đi, trình duyệt Cốc Cốc từ phiên bản 55 trở đi không còn hỗ trợ các ứng dụng chạy Silverlight nữa Giải pháp: - Chuyển sang dùng các trình duyệt Firefox, IE(Internet Explore) - Nếu anh/ chị vẫn muốn sử dụng các trình duyện Chrome, hay Cốc...
Top