tồn

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Chọn kỳ báo cáo cần đối chiếu, phần Kỳ chọn Tùy chọn. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm...
 2. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên...
 3. Trần Mai Nhung

  Báo cáo tồn kho bị sai số liệu

  Lưu ý: Cách kiểm tra PP tính giá xuất kho đang sử dụng: Vào Tệp/ Thông tin dữ liệu, xem tại mục "Phương pháp tính giá xuất kho" Biểu hiện 1: Giá trị tồn kho cuối kỳ bị âm với phương pháp bình quân cuối kỳ Nguyên nhân 1: Có thể do dữ liệu đang cho phép xuất quá số lượng tồn, nếu cho xuất quá...
Top