tkt

  1. Chu Kim Anh

    Một số vấn đề thường gặp khi gửi Báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc NN (TKT)

    Vấn đề 1: Đơn vị chưa biết cách xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc nhà nước (KBNN) từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 ➤ Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây Vấn đề 2: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào trang Tổng kế toán để phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số...
  2. D

    Khi KTV chọn file xml BCTC nộp KBNN thì báo cấu trúc tệp tin báo cáo không đúng theo quy định

    Biểu hiện: Khi kế toán viên chọn file xml BCTC nộp KBNN thì báo cấu trúc tệp tin báo cáo không đúng theo quy định Nguyên nhân 1 : Do đơn vị dùng Tool offline TKT để xuất khẩu BCTC xml để nộp, nhưng KBNN đã cập nhật bộ cài offline TKT mới nhưng đơn vị chưa cài đặt cập nhật lên. Giải pháp 1...
Top