sửa tên chữ ký misa

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Thay đổi tên CHỮ KÝ trên chứng từ, báo cáo của phần mềm MISA SME.NET

    Kênh Học MISA Online xin gửi đến Anh Chị video hướng dẫn thêm ô ký và thay đổi chức danh ký tên trên phần mềm MISA SME.NET. Hướng dẫn thiết lập, thay đổi cột ký tên trên các chứng từ phát sinh, báo cáo để khi in được đúng mẫu với đơn vị doanh nghiệp. Anh Chị xem video hướng dẫn bên dưới để biết...
Top