sua mau chung tu amis ke toan

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    HƯỚNG DẪN SỬA MẪU CHỨNG TỪ (Phiếu chi, phiếu xuất kho bán hàng,...) TRÊN AMIS KẾ TOÁN

    MISA xin gửi đến Anh Chị video hướng dẫn chỉnh sửa mẫu chứng từ trên AMIS Kế toán bao gồm như xóa các thông tin không cần thiết, thêm trường thông tin, thiết lập công thức trên chứng từ, thêm và điều chỉnh kích thước logo, font chữ, màu chữ,... Anh Chị xem tham khảo video và lưu lại để áp dụng...
Top