sai sót

  1. Trần Thị Thu

    Tổng hợp các sai sót thường gặp theo Tài khoản hạch toán

    Khi kiểm tra báo cáo Bảng cân đối tài khoản có thể xảy ra 1 số sai sót thường xảy ra, mời anh/chị xem các sai sót thường gặp theo từng đầu tài khoản hạch toán dưới đây để chủ động xử lý: Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA AMIS, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh Cộng...
  2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

    Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi trong nghề kế toán. Sau đây là hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai sót đó theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Viết sai hóa đơn nhưng kế...
Top