#phimhdmisa_pmkhac

  1. Lê Thanh Hiền

    [PHIM] Hướng dẫn cài đặt SQL 2008 và SQL2014

    Bộ cài cài đặt: SQL2008: - Đối với win 32bit: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x86_ENU.exe - Đối với win 64 bit: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x64_ENU.exe SQL2014: - Đối với win 32bit...
Top