nhập khẩu xml

  1. Hoang Nhan

    Hỏi về nhập khẩu dữ liệu trên Misa SME 2017

    Hi Misa, Mình đang gặp chút vấn đề về việc nhập khẩu dữ liệu từ máy này sang máy khác. Cụ thể như này, Bên mình có 2 máy. 1 máy A chuyên làm xuất nhập hàng hóa. Máy B chuyên hạch toán thu chi. Gần đây có hiện tượng : Ngày 01/12: Mình xuất dữ liệu từ máy A nhập vào máy B ok rồi có 1 đơn chưa ghi...
  2. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn xuất và nộp báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng

    I. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK 1. Xuất Báo cáo tài chính Đối với Báo cáo tài chính Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán (Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)\Chọn khoảng thời gian cần in BCTC\Đồng ý Trên giao diện báo cáo...
Top