nhập khẩu excel

  1. R

    Nhập khẩu từ Excel không thành công - do thuế suất 8%

    MN cho mình hỏi mình nhập khẩu cột thuế suất là 8%, nên mình điền 8% (nhưng trong hướng dẫn note vàng chỉ có 0 5 10%), và khi nhập khẩu cũng báo lỗi ntn
  2. Trần Mai Nhung

    Nhập khẩu danh mục, chứng từ từ excel vào phần mềm bị lỗi font chữ

    Biều hiện: Sau khi nhập dữ liệu vào phần mềm thì font chữ bị lỗi và không đọc được Nguyên nhân: Do chữ ngoài Excel không phải định dạng Unicode (Có thể đang là VNI, Vn.Time...) Khắc phục: Chuyển đổi chữ ngoài Excel về đúng định dạng Unicode theo link tài liệu đính kèm , sau đó nhập khẩu lại...
Top