những sai phạm kế toán xã

  1. Lê Bão Sơn

    Các sai phạm thường gặp trong kế toán ngân sách xã, phường

    Quản lý và điều hành tài chính ngân sách xã, phường hiệu quả, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền địa phương, trong đó, việc tổ chức công tác kế toán hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường. Khảo sát cho thấy, trong thời...
Top