những điều cần biết về hóa đơn điện tử

  1. Lê Bão Sơn

    Những câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử (phần 1)

    Sau đây MISA xin tổng hợp những câu hỏi về hóa đơn điện tử và trả lời theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP 1. Quy trình, thủ tục đăng ký và phát hành hoá đơn điện tử ? - Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử - Hóa đơn mẫu - Quyết định sử dụng hóa đơn - Thông báo phát hành hóa đơn...
Top