nguyễn thị ngọc

 1. L

  định khoản nghiệp vụ xdcb

  CHị ơi, cho e hỏi vào thời điểm ngày 26/12/2018 bên e nhận được quyết định phân bổ chi tiết ứng trước dự toán ngân sách năm 2019 để thanh toán cho các dự án trong năm 2018 là 38 tỷ. Như vậy trong phần: + Nhận dự toán e nhập như thế nào ạ, có phải Định khoản Nợ 0092: 38 tỷ; Nguồn: Ứng trước dự...
 2. L

  Hỏi về hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN

  Chị ơi, cuối năm 2018 bên e nhận được quyết định về việc phân bổ chi tiết ứng trước dự toán ngân sách năm 2019 để thanh toán cho dự án số tiền 38 tỷ. Vậy đối với nguồn ứng trước dự toán thì hạch toán như thế nào ạ ? Nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh và ứng trước dự toán thì khác nhau về hạch toán...
 3. L

  Tài sản cố định

  Chị ơi, tài khoản 466 Theo QĐ 19 giờ chuyển sang nhập số dư đầu kỳ theo thông tư 107 thì đưa vào tài khoản nào? và cuối năm thì định khoản các bút toán tài sản như thế nào ạ.
 4. A

  Hỏi về việc sử dụng Hóa đơn điện tử

  Chào Misa, Công ty mình mới sử dụng hóa đơn điện tử trên Misa, tuy nhiên Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh thành phố của công ty vẫn đang sử dụng nốt hóa đơn giấy. Khi hạch toán trên phần mềm Misa thì Chi nhánh không điền được số hóa đơn, mẫu số và ký hiệu hóa đơn nữa. Vậy làm cách nào...
 5. T

  hỗ trợ ghi sổ bị lỗi

  http://n.vhost.vn/2018-10-12_11-55-25.png em ghi sổ mà misa báo lỗi như vậy ạ, em phải làm sao đây.
 6. L

  Hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bên e hiện nay có 2 nguồn vốn thanh toán vốn ĐTXD cơ bản như sau: 1/ Thứ nhất: Đầu năm nhận được quyết định giao dự toán cấp từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và trung ương hỗ trợ có mục tiêu: ĐK N0092 - Trong quá trình thanh toán có các trường hợp như sau: + Tạm ứng khối...
Top